Visitkortopbjælke
Tidligere opdateringer

OctoPro® 8

OctoPro® er en direkte videreførelse af OctoPortal. Teknisk set er platformen tværgående opdateret og alle moduler lever op til gældende standarder, hvilket sikrer den nødvendige kompatibilitet. Endvidere er der indført en nyt designinterface, der dels optimerer hastheden og dels understøtter den stramme modulstruktur med et dynamisk API (funktionsbibliotek) med omkring 130 funktioner og moduler. En rutineret administrator har således mulighed for selv at tilpasse alle dele af platformen og i princippet selv udvikle digitaliseringsløsninger til egen organisation.

OctoPortal™ versioner

OctoPortal™ - version 7
Udviklingsarbejdet frem mod version 7 er i fuld gang. De agile udviklingsprocesser tager fortsat afsæt i brugernes behov og afføder stadig nye anvendelsesmuligheder. Primært har det indtil videre betydet en række forbedringer og justeringer af de eksisterende kerneværktøjer og samspillet mellem disse. Men også nye dialogværkøjer bliver i øjeblikket afprøvet på platformen. Generelt er dataindsamlingsværktøjet OctoCollect blevet stærkt udviklet i foråret 2014 (se under Opdateringer 2014).

OctoPortal™ - version 6
Udviklingen frem mod version 6 har blandt andet:

 • Styrket brugerfladen med fx dynamiske menufunktioner og forbedring af redigeringsfaciliteterne til målhierarki, gantt-diagrammer og tabeller.
 • Optimeret budgetlægningsfunktionerne
 • Sat porteføljeledelsen i centrum ved at indføre et mere dedikeret værktøj til styring af de strategiske projekter. Målhierarkierne i de strategiske projekter udgør nu platformens porteføljestruktur, og gør det muligt for ledelse og politikere at knytte projekterne direkte til de årlige udviklingsmål.


Kommunerne har i 2013 budt ind med flere løsninger genereret ved hjælp af OctoPortal. Det gælder fx Ballerup Kommunes Opgavelandkort til enkel styring af de daglige driftsopgaver.

Læs nærmere under nyheder 2013 eller kontakt Kildevad for en nærmere præsentation i jeres kommune eller virksomhed

OctoPortal™ - version 5
I OctoPortal™ 5.0 kan der genereres et frit antal instanser af platformen i form af fx dedikerede applikationer til specifikke indsatsområder, afdelinger eller mobile platforme.

Det betyder i alt sin enkelthed, at navigationsmulighederne på platformen kan designes individuelt fra instans til instans: Administrator kan således designe og re-designe fanebladenes antal og indholdsfunktionaliteter i relation til lokale ønsker og behov. Dette giver fx mulighed for mange forskellige light-løsninger, der kan lette arbejdet med opgave- og projektstyring i hverdagen.

OctoPortal™ 5.0 rummer desuden en lang række forbedringer af platformens værktøjer.

OctoPortal™ - version 4
OctoPortal™ er nu en generel platform for digitalisering af drifts- og styringsopgaver, indsatser og projekter. Muligheden for at understøtte innovation og forandringsprocesser er optimale, idet OctoPortal™ smidigt og enkelt lader sig tilpasse til forandringerne i både organisation og opgaveløsninger.

Kernen i OctoPortal™ er den digitale byggeklods, der giver en mangfoldighed af muligheder for bygge præcis de strukturer og de skabeloner man til enhver tid har brug for uden nødvendigvis at skulle inddrage ekstern ekspertise. Som administrator kan man selv bygge opgave- og projektskabeloner, organisationsstrukturer, temastrukturer og endda selve platformens navigationsstrukturer med et og samme redskab.

Integration til andre systemer står højt på dagsordenen, og OctoPortal kan aktuelt tilbyde:

 • SOAP-baseret integration til det fælleskommunale ESDH-system SBSYS.
 • AD integration i forbindelse med brugerstyring.
 • Eksport af dokumenter i pdf-format, samt oversigter til Word og Excel.
 • Iframe-moduler til intranet-integration.

Kontakt Kildevad for en nærmere præsentation af OctoPortal™.

OctoPortal™ - version 3
Fuld styr på digitaliseringen af driftsopgaver og projektstyring på tværs af alle forvaltningsområder i relation til politiske og direktionsmæssige beslutninger. Dynamisk porteføljestyring. Let betjent og strategisk værktøj til målstyring af de enkelte projekter. Projektledere og medarbejdere i centrum.

Med tillægsmodulerne OctoDo™, OctoCollect™ og OctoSite™ er der mulighed for:

 • Individuel opgavestyring og tidsregistrering for alle medarbejdere i kommunen.
 • Kursusadministration og tværgående dataindsamling - fx elektroniske spørge- og tilmeldingsskemaer.
 • Dynamiske styringsårshjul for alle enheder.
 • Nem oprettelse og redigering af (projekt)hjemmesider m.v.


OctoPortal™ udvikles løbende i tæt samarbejde med brugerne/kommunerne og er særlig målrettet den offentlige forvaltning.

Kildevad ApS • Mariane Thomsens Gade • DK-8000 Aarhus • Telefon: +45 46 32 54 22 • Mail: info@kildevad.com • CVR: 33758332