Visitkortopbjælke
Opdateringer 2014

Opdateringer 2014

OctoPortal™ 7.0 (7.0.2.0 - samlet beskrivelse)
19. december 2014

 • SkabelonByggeren har fået forenklet brugerflade: Giver en hurtigere opdatering og er nem at betjene. Samtidigt er det nu muligt at justere farver på de enkelte elementer både i OctoCollect og OctoPortal (projektstyringsdelen).
 • Forbedret projektoversigtsmodulet: Opdateret så det er velegnet til at vise på forsiden (i tekstmodulet). Når brugerne logger ind får de dermed direkte overblik over alle deres projekter og deres status.
 • Kalkulering af betaling m.v. i OctoCollect: Kalkuleringen i ifm. kursus- og konference-tilmelding kan nu håndtere komplekse priskombinationer (med betingede rabatter) på baggrund af brugernes tilmeldingsvalg. Løsningen bygger på en enkelt udvidelse af allerede eksisterende funktioner og kræver derfor kun justeringer i de anvendte skabeloner. Kontakt Kildevad for skabelonændringer - det er en del af servicen.
 • Sidste slettedato: I basisskabelonen på konferencen.dk er tilføjet et ekstra datofelt, hvor det er muligt at angive en dato for, hvornår brugerne ikke længere kan slette deres tilmelding. Funktionen findes i øvrigt i alle installationer: projekter under Egenskaber=>Specifikke felter=>Sidste sletdato
 • OctoDo: Nye opgaver (samt deres antal) vises nu i fanebladet Ugeplan.


OctoPortal™ 6.9.8
6. november 2014

OctoPortal har fået nye hjælpefunktioner m.v.

 • Hjælpe- og vejledningstekster: Alle funktioner og moduler har nu en integreret vejledningsfunktion, der aktiveres fra hjælpe-ikonet i øverste højre side. Vejledningsteksterne præsenteres i et enkelt tekstvindue, der efterfølgende kan lukkes igen i øverste højre hjørne. Dette gælder også funktioner på forsiden, der yderst til højre har fået tilføjet et lille ?-tegn.
 • Fanevejledningen: Den overordnede vejledning til hver fane genereres nu automatisk på baggrund af de funktioner og moduler, der til enhver tid er til stede i menuen. Ændrer administrator på sammensætningen af funktionerne, vil fane-vejledningen straks blive opdateret . Desuden har fane-vejledningerne også fået tilføjet ikoner for de enkelte funktioner, så det er nemt at genkende funktioner og moduler.
  Der er yderligere tilføjet en mulighed for at udskrive en samlet funktionsmanual i pdf-format direkte fra fanebladsvejledningen.
 • Udvidet teksteditor: Til brug for intranetsider og surveyskabeloner (OctoCollect) er der tilføjet en mulighed for at ændre skriftstørrelser og tekstfarve ved hjælp af højrekliksmenuen.
 • Dokumentupload: SkabelonByggeren her fået tilføjet en dokumentuploadsfunktion, der kan indplaceres (en eller flere gange) efter ønske i skabelonstrukturen. Funktionen er primært udviklet i forhold OctoCollect, hvor der kan foretages dokumentupload i forbindelse med en tilmelding eller lignende (papers, PowerPoint etc.), men funktionen kan også indsættes i projektskabelonerne, hvis man ønsker en nem måde at uploade dokumenter. Dokumenterne gemmes i den ordinære dokumentstruktur og indplaceres, der hvor funktionen er indsat, men man kan også opsætte den til at placere dokumenterne et andet sted i skabelonstrukturen (blot ved at indsætte id-nummeret på det ønskede indsætningssted i funktionens byggeklods).
 • Mødeplanlægningsfunktion: I skabelonstukturen kan der oprettes en enkel tabel med tre kolonner (eller flere). Første kolonne angiver mødedato, anden kolonne titlen og tredje kolonne en kort indholdsbeskrivelse/dagsorden. Herefter kan datoerne vises som lodrette linjer i gantt-diagrammet og tilhørende udskrifter. I gantt-diagrammet vises indholdet ved mouseover på mødelinjen. Ældre browsere kan ikke vise mødedatolinjerne.


Da funktionsbiblioteket, der håndterer vejledningsteksterne, altid bliver opdateret, når nye funktioner kommer ind, vil det fremover være langt lettere at vedligeholde vejledningerne fra Kildevads side og sikre opdateret vejledning, der er lige ved hånden.

Yderligere er OctoPortal nu helt opgraderet til HTML5 og afventer blot, at alle kommunerne får opgraderet til den nyeste version af Internet Explorer 11. Frem til næste version afprøver vi en ny default farvepalette - i version 7.0 vil det være muligt at kunne tildele forskellige instanser forskellige farvepaletter.

OctoPortal™ 6.8
15. september 2014

OctoPortal™ og OctoCollect™ (kursus- og konferencemodulet)  byder igen på nye muligheder:

 • Beskedfordeler: OctoPortal™ har fået en tværgående beskedfordeler, der med givne intervaller kan udsende automatiske status-informationer via e-mail til projektlederne. Det er administrator, der fastsætter, hvilke begivenheder der skal udløse en e-mail og med hvilket interval (dagligt, ugentligt, månedligt, kvartalsvist, årligt - eller når projekt fx har været på platformen i et givent tidsrum efter dets afslutning). En status-e-mail kan fx udløses, når et projekt nærmer sig afslutningen eller et projekt er afsluttet, men ikke evalueret.
 • Forbedret målhierarki og SkabelonBygger: 1) Det er nu muligt at kopierer et element eller en kæde af elementer. Dette gør det nemmere at opbygge målhierarkier med tilbagevende eller enslydende processer, eller at opbygge spørgeskemaer, hvor grupper af fx spørgebatterier har samme form. 2) Det er ligeledes muligt at slette en kæde af elementer, ved blot at trække det første element op i skraldespanden. 3) Skal man indsætte flere elementer, kan man højreklikke på indsæt-ikonet - herved forbliver diagrammet at være aktivt, hvilket gør det hurtigere at indsætte mange elementer.
 • Glemt password: Benytter man ikke single-sign-on, kan man nu få tilsendt et nyt password ved at klikke på ”Password” og oplyse brugernavn og e-mail (som registreret ved oprettelsen).
 • Workshop-nedtælling: I OctoCollect™ (kursus- og konference-modulet) er det nu muligt også at nedtælle på tekstfelter. Gennemfører man fx et arrangement, hvor flere tilmelder sig samtidigt gennem en tilmeldingsansvarlig, kan man blot angive deltagerantallet i tekstfeltet. Her kan aldrig angives flere deltagere, end der er ledige pladser.
 • Basisskabelon: Vi kan tilbyde hver afdeling en basisskabelon i OctoCollect™, der indeholder en fast topbjælke, og som kun vises i den pågældende afdelings oprettelsesmenu. Herudover kan alle projekter (som altid) fungere som skabeloner for nye projekter.
 • Kopiering af database: Oprettes et nyt registreringsskema fra en eksisterende dataindsamling, kan databasen fra tidligere registreringsproces medkopieres.


OBS! Kontakt Kildevad, hvis I ønsker at få opsat begivenheder i beskedfordeleren. Det er en del af den service, vi yder alle faste kunder.

OctoPortal™ 6.7
20. maj 2014

OctoPortal™ er opdateret til version 6.7. I denne version er der foretaget en række forbedringer af OctoCollect™ (kursus- og konferencemodulet):

 • Bordskilte: Mulighed for at udskrive bordskilte i A4 format ifm. kurser og konferencer. Skiltene har navn på begge sider, og kan nemt bukkes af deltagerne på stedet.
 • Outlook-integration: Deltagerne får på tilmeldingsbekræftelsen nu tilbudt at overføre begivenhedsdagen til Outlook.
 • Framelding: På e-mail-bekræftelsen er der yderligere mulighed for at slette tilmeldingen (indtil den ansvarlige ændrer deltagernes tilmeldingsstatus). OBS gælder kun platforme, der er tilknyttet en mail-server.
 • Fast datofelt: I krydstabuleringen/filtreringen er datofeltet blevet et fast element.
 • Udvidet tilmeldingsfunktion: Administrator har nu mulighed for at oprette tilmeldinger/besvarelser, uden at skulle gå brugervejen omkring websitet (funktionen skal opsættes i navigationsskabelonen).
 • Overskriftsortering: Sortering på overskrifter er nu mulig i de dynamiske OctoCollect™-skemaer (første klik sorteres fra a-z, andet klik z-a).


Herudover bliver man i fasestyringen nu mindet om at gemme, hvis siden ikke er blevet gemt, inden man forsøger at gå videre.

Yderligere er en der imødekommet en række mindre brugerønsker, samt en række sikkerhedsmæssige forbedringer: Fx kan backspace-knappen kun benyttes til at slette tekst med, og det er ikke muligt at anvende browserens indbyggede navigationsknapper.


OctoPortal™ 6.6
28. april 2014

OctoPortal™ er opdateret til version 6.6, der byder følgende nye moduler:

 • OctoGether™: Dialogforum, hvor brugerne selv kan oprette tråde. Dette kan ske enten på tværs af hele organisationen eller blot i tilknytning til et givent projekt. Der er mulighed for at udveksle dokumenter i tilknytning i trådene.
 • OctoNote™: Notefunktion, der gør det muligt at oprette og redigere noter og kortere tekster og udveksle dem med andre. Brugerne kan selv oprette og administrere mapper m.v.
 • Funktionsoversigt: Ny dynamisk oversigt over alle platformens moduler og funktioner med uddybende beskrivelser. Aktuelt er der 85 digitale byggeklodser i funktionsbiblioteket. Funktionsoversigten henvender sig til de administratorer, der gerne selv vil eksperimentere med platformens byggeværktøjer og skabe egne digitale løsninger til fx projekt- og porteføljestyring, tids- og opgavestyring, opgavelandkort, dialogbaseret aftalestyring, årshjulsplatform, dataindsamling, kursusadministration m.v. Er der behov for fx at forenkle brugeroplevelsen, kan administrator til en hver tid fjerne adgangen til moduler og funktioner - alt efter organisationens- og brugernes behov. Kontakt Kildevad hvis du er interesseret i at komme i gang på dette felt - vi hjælper gerne med at finde nye løsninger og anvendelsesmuligheder.


Herudover indeholder den nye version også en forbedret krydstabuleringsfunktion til dataindsamlingsværktøjet OctoCollect™.

OctoPortal™ 6.4
27. januar 2014

OctoPortal version 6.4 byder på følgende forbedringer:

 • Der er indført en ny popupmenu på alle tekst- og tabelvinduer. Menuen vises i øverste højre hjørne af tekstvinduet, når musen placeres i skrivefeltet. Fra menuen er det nu muligt at redigere tabeller (indsætte og slette rækker og kolonner i både tekst- og tabelvinduer).
 • Pipelinen er optimeret med funktionen ”Vis overskrifter”, der gør det nemmere at overskue projekter på tværs af hovedområder.
 • Opdateringenstiden er forbedret på faseredigeringen, hvilket også reducerer belastningen af serverne.
 • Brugeraktivitetsloggen er opdateret og endelig implementeret.
 • Designet er justeret, så OctoPortal™  så vidt muligt er ens på alle platforme og browsere. Justeringerne gælder også modulerne OctoDo™, OctoCollect™, AnnoMeter™ og OctoSite™. OctoPortal er dermed optimeret til Internet Explorer 11.0, Firefox 26.0, Opera 12.16, Safari 5.1.2 og Google Chrome 32.01.


OBS! Med Internet Explorer 10 er der stavekontrol i tekst- og tabelvinduer.

Kildevad ApS • Mariane Thomsens Gade • DK-8000 Aarhus • Telefon: +45 46 32 54 22 • Mail: info@kildevad.com • CVR: 33758332