Visitkortopbjælke
Opdateringer 2016

Opdateringer 2016

OctoPro® 9.2

15. december 2016

OctoPro indeholder nu tre typer af boards, der kan benyttes sammen eller hver for sig:

 • Kanbanboard: Her kan alle oprette ét eller flere kanban/scrum-boards og invitere aktuelle deltagere med. Kan benyttes til agil udvikling og administration af projekter i en afdeling eller et team. Løsningen er en integreret del af platformens øvrige styringsværktøjer og fungerer derfor tæt sammen med andre typer af projektstyringsprincipper.
 • Projektboard: Giver et tværgående hurtigt projektoverblik. Her vises automatisk alle de projekter, du er involveret i. Gør det muligt at styre projekterne efter kanban-boardets visuelle principper.
 • Opgaveboard: Her får du et visuelt overblik over alle dine opgaver på tværs af de de projekter, du deltager i. Den kanban-organiserede måde at styre opgaverne på spiller tæt sammen med platformens øvrige bemandings- og tidsstyringsopgaver.


Fleksibiliteten gør, at organisationen får en fælles platform, der afspejler varierende styringsbehov, kompetencer og ressourcer. Kildevad hjælper jer løbende med at tilpasse platformen.

Herudover er der udviklet:

 • Google Maps: Integration til Google Maps med mulighed for at præsentere registreringer foretaget i OctoCollect visuelt og tematisk på Google-kort. Et særligt modul sørger for geo-indekseringen på baggrund af registrerede adresser.
 • CMS-integration: Mulighed for frekventielt at overføre projektdata via XML til en given CMS-platform/hjemmeside.

OctoPro® 9.1 (9.0.7)

27. september 2016 - suppleret 08. november

Med version 9.1 kan OctoPro nu tilbyde en ny Kanban-baseret tilgang til styring af både opgaver og projekter:

 • Kanban: Modulet gør det muligt at etablere et kanban-board efter eget ønske. Alle projekter og opgaver vises automatisk i kanban-modulet, der er unikt for den enkelte brugere. Kanban-boardet kan (sammen med OctoDo-modulerne) benyttes som hovedindgangen til at styre opgaver og projekter og kobler tæt til de eksisterende værktøjer og metoder på platformen. Det er fx muligt at åbne projekternes gantt-diagrammer, målhierarkier og bemanding direkte fra kanban. Eller at godkende, opfølge og afslutte opgaver.
 • Mulighed for Kanban på team-niveau
 • Justeringer: a) Overskrifterne er ændret i font-størrelse, b) Tilknytning til emne/strategi er forenklet, c) Ikoner på dokumenter i fasestyringen, d) Den dynamiske gem-funktion er flyttet til højre-side og e) dokumenthåndteringen opdateret mhp hurtigere opdatering ved mange dokumenter.


  OctoPro® 9.0

  05. september 2016

  Version 9.0 byder på nye redigeringsmuligheder og en ny rolleinstans for OctoPro-brugere:

  • Rediger: Projektledere, der har rollen som Superbruger (eller er OctoPro-administrator), har nu mulighed for at tilføje, redigere eller slette felter i deres projektskabelon uden at benytte SkabelonByggeren. Dette gør det langt nemmere at tilpasse projektskabeloner samt fx at tilføje hjælpetekster. Superbrugerrollen giver særligt en fordel, hvis man er ansvarlig for en intranet-side (via OctoSite) eller for en registreringsside (via OctoCollect), da man nemt kan tilføje nye elementer og redigere overskrifter. Klik på den blå asterisk ud foran det ønskede felt for at få adgang til redigeringsmenuen (her kan man vælge Rediger, Indsæt ovenfor, Indsæt nedenfor eller slet - betinget af placeringen i skabelonen).
  • Superbrugere: Rollen som superbrugere kan også give adgang til SkabelonByggeren. Her kan administrator i navigationsskabelonen tilføje SkabelonBygger-ikonet (benyt SkabelonByggeren under OctoCollect) til menuen eller til et givent projekt (kontakt Kildevad for nærmere vejledning).

  OctoPro® 8.8

  01. august 2016

  I version 8.8 har vi sat særligt fokus på at supplere kursus- og konferenceplatformen (OctoCollect) med flere funktioner:

  • Distributionsmodul: Nyt modul der håndterer udsendelse og rykkerfunktioner via en distributionsliste.
  • Importfunktion: Intern funktion der kan overføre og opdatere brugeroplysninger genereret via OctoCollect. Dette gør det nemmere for organisationer med mange eksterne brugere at vedligeholde brugerdatabasen og adgangen til platformen. Samtidig er det muligt at trække på OctoCollects mange dialogfunktioner, oversiger og udskriftsmuligheder i relation til brugerdatabasen.
  • Genudsendelse: Mulighed for at udsende e-mail til samtlige registrerede (af fx en konference eller en medlemsdatabase) med henblik på, at brugerne opdaterer deres oplysninger eller supplerer med yderligere oplysninger (fx hvis nye felter er lagt til skemaet).


  Herudover er der foretaget følgende forbedringer:

  • Justering af brugerdatamodulet: Modulet kan nu placeres frit med mulighed for at brugerne selv kan vedligeholde deres brugerdataoplysninger, eller oprette sig som ny bruger af OctoPro (primært relevant for organisationer, hvor brugerne ikke oprettes automatisk).
  • Justering af kommunikationsmodulet: Modulet indeholder nu også oplysninger om institution/afdeling samt team-oplysninger. Yderligere er der mulighed for at selektere på disse via rullemenuer i topbjælken, så det er nemt at skrive til specifikke afdelinger eller teams. Samtidig er der åbnet op for at kunne skrive til brugere, der ikke er tilknyttet projekter.
  • Grundskabelon til OctoSite: Der er udformet en ny skabelon til CMS-modulet, hvor designet er opdateret, og de responsive elementer er optimeret med henblik på fx smartphones og tablets.
  • Billedviser: Til OctoSite er udviklet en billedviser, der kan placeres i tilknytning til hvilket som helst indholdselement.


  OctoPro® 8.7

  02. juni 2016

  I version 8.7 har vi dels foretaget en teknisk opdatering af platformen med henblik på at kunne understøtte OpenDocument (ODF - OASIS Open Document Format for Office Applications) og lignende offentlige standarder. Herudover rummer opdateringen følgende modulforbedringer:

  • Gantt-diagram: Nyt element indsættes der hvor cursoren befinder og på den dato som cursor-info-feltet angiver.
  • Intranet: Det er muligt at opsætte OctoPro, så hver administrativ enhed kan have deres egen intranetopsætning, der afspejler den lokale portefølje og giver en mangfoldighed af muligheder for tilpasninger til specifikke målsætninger, formidlingsbehov og dialog.
  • OctoDo: Der er foretaget en række tekniske justeringer med henblik på øge opdateringstiden.


  OctoPro® 8.5.8

  01. april 2016

  Version 8.5.8 indeholder primært en række opdateringer af gantt-diagrammets mange funktioner og ligger i lige forlængelse af version 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 og 8.5.

  • Nem opdatering: Via projektoversigten ”Mine projekter”, kan man åbne gantt- og statusmodulet til et hvilket som helst projekt, uden at skulle åbne projektet helt. Modulet kan placeres på forsiden af OctoPro, hvilket gør det langt nemmere hurtigt at opdatere en stribe af projekter og fx udføre agile opdateringsprocesser.
  • Autogenerede milepælsdatoer: En ny funktion gør det muligt automatisk at generere milepælsdatoer og start- og slutdatoer for indsatser, hvis underliggende aktiviteter er datosat. Eller blot at generere start- og slutdatoer for indsatser, hvis blot milepælsdatoer er sat (uden præcisering af aktiviteter). Der er indbygget en mulighed for at fortryde en datojustering.
  • Milepælstrekanter: Alle milepæle markeres automatisk med en milepælstrekant i den givne farve. Optaktsperioden til milepælsdatoen er i en lysere transparent farve.
  • Gevinstrealisering: Det er nu muligt at oprette en gevinstrealiseringsdato i en given projektskabelon, således at brugerne kan fastlægge en dato for, hvornår alle et projektets gevinster er realiseret i henhold til formålsbeskrivelsen. Dette giver mulighed for i gantt-diagrammet at kunne veksle mellem slutdato og gevinstrealiseringsdato. Visning af det udvidede gantt-diagram med gevistdatoen som slutdato indgår også som en valgmulighed i udskrifter og autogenerede gif-versioner af gantt-diagrammet.
  • Skalerbar bredde: Gantt-diagrammets bredde kan skaleres ved hjælp af rullemenuen øverst til højre i topbjælken.


  Yderligere har vi tilføjet Budget- og regnskabsmodulet til genvejsmenuen (markeret med den grønne topbjælke øverst til højre), hvilket gør det er nemt at navigere mellem de bærende styringsmoduler: Det vil sige de moduler, der er bundet sammen af grundprioriteringerne i målhierarkiet og gantt-diagrammet.

  OctoDo: Her er tilføjet en mulighed for løbende at kunne registrere timeforbruget på en given opgave samlet, uden at anvende detaljeret tidsregistrering. Funktionen er til rådighed i modulet Opgaver/Mine opgaver og kan i princippet anvendes uden at åbne OctoPro eller OctoDo (hvis systemet opsættes med fx et link fra intranet).

  Hovedvinduet toner ned, når moduler åbnes i et separat vindue.

  OctoPro® 8.4 og 8.4.2

  27. januar og 10. februar 2016

  Samspillet med projektstyringens kerneværktøjer - målhierarki, gantt-diagram, bemanding og det agile loopværktøj OctoNova - er yderligere styrket:

  • Gantt-diagram: Elementerne i målhierarkiet kan nu redigeres direkte fra gantt-diagrammet ved at klikke på titlerne til venstre. Yderligere er der kommet et mere entydig advarselstegn, når elementer mangler datosætning eller timebudget. Supplerende er der foretaget en finjustering af visningen.
  • OctoNova: Status for løsning af de konkrete opgaver vises nu i procent i info-boksen til hvert element.
  • Navigationsmenu: Menuen i topbjælken mellem de fire moduler vises nu med en grøn topbjælke.


  Yderligere er det nu muligt at skjule elementer i målhierarkiet, så de ikke vises i gantt-diagrammet eller i OctoNova. Dette kan gøres både fra editoren i alle tre moduler (gantt-diagram, målhierarki og OctoNova). Se vejledningen i de enkelte moduler.

  Med ændringerne understøtter de fire moduler samlet set nye dynamiske måder at varetage projektledelse - herunder agile og Scrum-baserede ledelsesformer.

  OctoPro® 8.2

  19. januar 2016

  Version 8.2 indeholder en opdatering af OctoNova, der byder på en række funktionsudvidelser. Hvert element (indsatser, milepæle og aktiviteter) viser nu ved mouseover en lille menu med følgende valgmuligheder:

  • Rediger: Åbner editorvinduet (samme som i målhierarkiet)
  • Evaluer: Åbner logbogs- og evalueringsvinduet (samme som i målhierarkiet).
  • Upload: Giver mulighed for at uploade dokumenter til en given indsats, milepæl eller aktivitet.
  • Slet: Giver mulighed for at slette et element.
  • Indsæt: Giver mulighed for at indsætte nye elementer over, under eller til højre for det givne element.


  Yderligere vil et klik på et givent element vise en info-boks med titel, beskrivelse, succeskriterier og link til dokumenter.

  OctoPro® 8.1

  7. januar 2016

  For at sikre et bedre samspil mellem målhierarki- og ganttværktøjet samt det nye loop-modul OctoNova, er der foretaget en række tværgående justeringer i følgende moduler:

  • Målhierarki: Nem integration til gantt-diagram og OctoNova.
  • Gantt-diagram: Vises nu i popup-vindue med mulighed for nemt at skifte til målhierarki og OctoNova-visning.
  • OctoNova: Nem integration til målhierarki og gantt-diagram. (OctoNovo er et enkelt grafisk modul til opbygning og præsentation af loop-baserede processer. Nærmere vejledning findes i modulet, der er tilgængeligt for alle).


  I alle tre moduler er der indsat to nye knapper øverst til venstre i menulinjen, der gør det nemt at skifte mellem de tre moduler. Målsætningen er at styrke brugeroplevelsen og vække interessen for at afprøve på OctoNova (og dermed muligheden for at bidrage til værktøjets videre udvikling her i foråret 2016).

  Kildevad ApS • Mariane Thomsens Gade • DK-8000 Aarhus • Telefon: +45 46 32 54 22 • Mail: info@kildevad.com • CVR: 33758332