Visitkortopbjælke
Opdateringer 2019

Opdateringer 2019

OctoPro 10.1.0

26. september:

 • Kanban/SCRUM: Til hvert projekt kan der nu oprettes et supplerende kanban/scrumboard, hvor data ikke interagerer med de øvrige værktøjer til bemanding, målhierarki og gantt. Kan fx anvendes i projekter, hvor der både arbejdes med traditionel fasestyring og ganttbaseret planlægning og samtidig er behov for et uafhængigt værktøj til indlejrede agile processer.
 • Grafiske Justeringer:
  • Fanebladenes bredde er gjort dynamisk og tilpasser sig titlernes længder.
  • I projektskabelonerne kan fasepilene erstattes af bjælker uden pile eller af en dynamisk menu.
  • I fasestyringen er menu-asteriskene (*) erstattet af trekanter.

OctoPro 10.0.6

3. juni:

 • Godkendelse og digitale underskrifter: Har man i et projektforløb behov for løbende at kunne foretage godkendelse af gennemførte delelementer som fx faseforløb, eksterne undersøgelser, udbetaling af projektmidler eller evalueringer, så giver platformen nu mulighed for at kunne gennemføre og opbevare digitale godkendelser af pdf-dokumenter, der reducerer bureaukratiske processer. Platformen indeholde også et modul, der giver overblik over godkendte dokumenter på tværs af projekter og afdelinger.
 • OctoGether: Chat-modulet er opdateret med fokus på at kunne understøtte dialoger på fx specifikke projektelementer med mulighed for at kunne udveksle/tilknytte dokumenter.

OctoPro 10.0.3

10. april:

 • Kontaktlisten: Modulet er opdateret med både søgefunktion samt redigeringsmuligheder for administratorer. Desuden er der ændret på søjlernes rækkefølge mv. Dette forenkler den løbende drift og vedligeholdelse af brugerdata.

OctoPro 10.0.0

Den 14. januar udkom version 10.0 af OctoPro:

 • Bemanding og opgavefordeling: Modulet er nu tilknyttet adviseringssystemet, så opgavemodtagere automatisk kan få tilsendt en oversigt over nye opgaver og opgaver der mangler godkendelse. Det er muligt i adviseringen at medsende links til dokumenter tilknyttet til opgaven (uploadet til den aktuelle indsats, milepæl eller aktivitet).
 • Filupload: Det er nu muligt også at tilknytte filer direkte til en given indsats, milepæl eller aktivitet i gantt-modulet. Funktionen giver også mulighed for at åbne eller slette uploadede filer (uden brug af dokumentstyringsmodulet).


Kildevad ApS • Mariane Thomsens Gade • DK-8000 Aarhus • Telefon: +45 46 32 54 22 • Mail: info@kildevad.com • CVR: 33758332