Visitkortopbjælke
Online registrering

Online registrering og dataindsamling

Online kursus- og konferencestyring
Afholder I løbende kurser, workshops, innovations- og inspirationsarrangementer eller lignende?

OctoCollect™ løser nemt denne udfordring, og giver både en tilmeldingshjemmeside samt autogenerede deltagerliste, konferenceskilte og bordskilte. 

•••• Ønsker du blot cloudbaseret kursus- og konferencestyring, så benyt konferencen.dk eller registrering.nu.

Læs nærmere om OctoCollect her.

Evaluering, kompetenceafdækning og dataindsamling
Gennemfører I jævnligt evalueringsaktiviteter, hvori der indgår spørgeskemaer, holdningsanalyser, systematisk dokumentation eller måske kompetenceafdækning?

OctoCollect™ giver mulighed for nemt at gennemføre evaluerings- og dataindsamlingsopgaver samt fx kompetenceafdækning. I kan opbygge egne skemaer – eller benytte eksisterende skemaer i systemet, eller få disse udviklet i dialog med Kildevad.

Dialogbaseret opgavestyring
Oplever I, at det bliver sværere og sværere at prioritere og overskue mængden af igangværende og kommende opgaver og projekter?

I OctoCollect™ er der udviklet særlige værktøjer og metoder til at understøtte dialogbaseret opgavestyring. Her kan medarbejderne beskrive deres arbejdsopgaver og projekter i løbende dialog med hinanden og ledelsen samt i relation til gældende beslutninger, lovgivning og regler. Herved etableres det nødvendige overblik som forudsætning for veldokumenterede ledelsesmæssige prioriteringer.

OctoCollect™ - er et modul på digitaliseringsplatformen OctoPro®, og kan derfor også integreres med fx projektstyring og porteføljeledelse.

Kontakt Kildevad på 4632-5422 eller benyt vores kontaktskabelon.

Kildevad ApS • Mariane Thomsens Gade • DK-8000 Aarhus • Telefon: +45 46 32 54 22 • Mail: info@kildevad.com • CVR: 33758332