Visitkortopbjælke
Produkter

Produkter

Kildevad ApS har i tæt dialog med vores kunder udviklet digitaliseringsplatformen OctoPro®. Platformen understøtter projektstyring og porteføljeledelse i relation til fælles strategier.

Prøv OctoPro Light: www.octopro.dk

OctoPro®:

 • Understøtter agile projektprocesser og skaber overblik over fx de strategiske indsatser
 • Stimulerer til effektstyring og gevinstrealisering jf.: www.projecthalfdouble.dk, www.kombit.dk/portefoeljestyring og www.kl.dk/gevinstrealisering
 • Fremmer videndeling og samarbejde tværs af afdelinger og områder
 • Kvalitetssikrer gennem målrettet projektstyring og evaluering
 • Fremmer fælles løsninger i organisationer med mange fagområder og arbejdskulturer

Platformen håndterer også mange administrative styringsopgaver og giver maksimal fleksibilitet, unik tilpasningsevne og dynamisk ledelsesinformation som grundlag for porteføljeledelse.

OctoPro´s digitale byggeklodsteknologi understøtter de løbende forandringsprocesser i organisationer og virksomheder. Via den indbyggede ”SkabelonBygger” kan den enkelte afdeling skræddersy deres egen styringsmodel(ler) i henhold til ønsker og behov uden brug af programmering.

Se hvordan vi indkører porteføljeledelse: Hjælpeværktøj til jeres organisation

Platformen er nem at vedligeholde internt, og kunderne/brugerne har mulighed for selv at udveksle skabeloner og foretage justeringer. Desuden er Kildevads 24/7 service med til at sikre, at større og mindre justeringer kan foretages fra dag til dag.

OctoPro® tilpasser sig nemt kompleksiteten og forskelligheden i de enkelte enheder eller forvaltninger, og levere samtidig et unikt overblik i relation til de strategiske mål. En platform af let betjente værktøjer, der både understøtter ledelsen med den nødvendige beslutningsinformation og samtidig kvalificerer projektledernes og medarbejdernes projektstyring i hverdagen.

OctoPro® indeholder omkring over 150 moduler, der frit kan komponeres til specifikke løsninger. Her skal blandt andet nævnes:

 • OctoDo™: Tids- og opgavestyring (med teamstyring og flekstidsberegning m.v.)
 • OctoCollect™: Kursus- og konferenceadministration - evaluering og spørgeskemaer
 • Kanban: Agil projektledelse og tavlestyring
 • AnnoMeter: Grafiske årshjul
 • Og flere andre løsninger (fx OctoSite™ et mindre CMS-værktøj til projekthjemmesider)


Bag OctoPro® ligger et langt udviklingssamarbejde med vores kunder. Platformen kan anvendes af både større og mindre organisationer og virksomheder, der målrettet og med fuld ledelsesopbakning vil understøtte udviklingen af en stærk projekt- og porteføljeledelseskultur. Kunderne er på kommuner, organisationer og og større virksomheder, men kan også anvendes af fx uddannelsesinstitutioner og konsulenthuse.

OctoPro® er et 100% rent web-produkt og rummer mange muligheder for at udveksle data med andre systemer via fx SOAP, SQL, Excel, Word og Pdf. Platformen giver mulighed for AD-integration og integrerer fx til ESDH-systemet SBSYS (via SOAP).

OctoPro kan anvendes direkte fra vores cloudserver med eget subdomæne eller installeres lokalt (LAMP eller MAMP).

Prøv OctoPro Light: www.octopro.dk


Læs nærmere om OctoPro®

Kontakt Kildevad på 4632-5422 eller benyt vores kontaktskabelon.


Mange muligheder følger med:

Agile processer: OctoPro´s kanban moduler giver mulighed for enkel og ligetil projektstyring, der kræver minimal træning at anvende. Modulerne spiller tæt sammen med platformens øvrige moduler.

LÆS NÆRMERE om Kanban


Tidsstyring: OctoDo™ er et opgave- og tidsstyringsmodul, der giver den enkelte medarbejder det daglige overblik over projekter og driftsopgaver via todo-visning og tidsregistrering.

LÆS NÆRMERE om OctoDo™


Survey: OctoCollect™ er et dataindsamlingsmodul, der gør det muligt fx:

 • At opbygge dialogbaseret opgavestyring og opgavelandkort
 • At gennemføre spørgeskemaundersøgelser i tilknytning til projekter og evalueringer eller andre former for registreringsopgaver i de administrative processer.
 • At varetage den løbende interne- og eksterne kursus- og deltageradministration m.v.


LÆS NÆRMERE om OctoCollect


Hjemmesider: OctoSite™ er et CMS-modul, der gør det muligt nemt at oprette og redigere hjemmesider i tilknytning til en opgaveplatform for en afdeling, et projekt, et indsatsområde, en kampagne eller en afdeling, eller til at administrere uafhængige intranetsider.

LÆS NÆRMERE om OctoSite™

Forum: OctoGether™ er enkelt og meget let anvendeligt dialog-forum. Det understøtter den tværgående dialog i kommunen eller virksomheden som helhed. Samtidig giver den alle projektgrupper en mulighed for at benytte lukkede dialogtråde. Løsningen indgår som en del af det omfangsrige funktionsbibliotek, og kan således anvendes i mange forskellige kombinationer alt efter behov.

Læs nærmere om OctoGether


Årshjul: AnnoMeter™ er et årshjulsmodul, der synliggør organisationens kerneprocesser, aktiviteter og milepæle på en grafisk overskuelig form. Hermed er årshjulene tæt knyttet til OctoPro´s øvrige værktøjer til projekt- og porteføljestyring, dokumenthåndtering og registreringsværktøjer. Værktøjet giver mulighed for, at alle afdelinger og institutioner kan forme deres egne årshjul. Herved skaber AnnoMeter™ konsensus og sammenhæng mellem alle kerneprocesser.

Stand-alone af AnnoMeter forhandles nu ikke længere som selvstændig applikation, men er fuldt integreret i OctoPro®.

LÆS NÆRMERE om AnnoMeter™


Kanbanboard til agile projekter

LoadLoadLoad


Tidsregistrering

LoadLoadLoad


Visuelt årshjul

LoadLoadLoad


Projekthjemmesider & intranet

LoadLoadLoad


Chatrum

LoadLoadLoad


Online registrering

LoadLoadLoad


Online registrering

LoadLoadLoad


Priser & licenser

LoadLoadLoad


Kildevad ApS • Mariane Thomsens Gade • DK-8000 Aarhus • Telefon: +45 46 32 54 22 • Mail: info@kildevad.com • CVR: 33758332