Visitkortopbjælke
Skræddersyet gevinstrealisering

Skræddersyet gevinstrealisering

- Kildevad inviterer til dialog

Kommunerne fokuserer i højere og højere grad på gevinstrealisering. Dette sker typisk i forbindelse med de omfattende monopolbrudsprojekter og råderumsprojekter, men også mindre projekter og programmer kan have glæde af gevinstrealiseringsværktøjerne.

OctoPro® gør det muligt at fastholde fokus på de gevinstmuligheder, der er kernen i de politiske og styringsmæssige strategier og som løbende søges realiseret gennem fx de strategiske projekter. Se GevinstRummet

Kildevad hjælper jer med at få opbygget en fælles projekt- og porteføljeledelseskultur, der giver en tæt sammenhæng mellem strategier, taktik og projekter. Herved får i brugbare metoder og værktøjer til at håndtere gevinstrealiseringen og gøre arbejdet med business cases lettere tilgængeligt.

Som udgangspunkt kan man spørge:

  • Får vi høstet gevinsten af vores innovationsindsatser?
  • Har ledelsen et godt overblik over de strategiske projekter, når der skal træffes beslutninger og indsatserne prioriteres?
  • Og har vores projektledere den rette it-platform, der understøtter dialogbaseret planlægning, mål- og ressourcestyring, dokumentation og videndeling m.v.?


Det er nogle af de kernespørgsmål, som Kildevad sætter fokus på, når vi går i dialog med kommuner og organisationer, der endnu ikke benytter OctoPro®. Ring og få en dialog med Kildevad eller en aftale om et besøg, hvor vi sætter fokus på de handlemuligheder, I har til rådighed - både organisatorisk og platformsmæssigt. Vi tager udgangspunkt i de eksisterende erfaringer og lægger hertil vort eget styringsperspektiv.

Info:

  • KL har opbygget et intensivt og lærende netværk om gevinstrealisering i forbindelse med digitale projekter via portefølje- og programledelse. For nærmere oplysning om KL og gevinstrealisering.

  • Hvordan er innovationsklimaet i vores kommune? Er det bæredygtigt i forhold til de mål, vi har sat os? Det er nok de færreste, der har et klart svar på disse spørgsmål, for hvordan måler vi det, og kan det måles? Umiddelbar kan vi kigge på de strategiske beslutninger og vurdere, om vi er i en situation, hvor vi effektivt når i mål med de trufne beslutninger? Kan vi år for år dokumentere fremdrift og se effekterne af beslutningerne? En artikel i DenOffentlige fra den 10.12.15 sætter fokus på disse spørgsmål:   Guide til en bæredygtig projektkultur af Martin Geysner. Læs artiklen her.

  • Arbejdsgiveradfærd- Fokus på kerneopgaverne: Moderniseringsstyrelsen sætter fokus på kerneopgaverne i den offentlige forvaltning i deres udspil ”Om god arbejdsgiveradfærd”. En central del af målbilledet for den offentlige ledelse er formuleringen af en klar strategisk retning og en effektiv anvendelse af personaleressourcerne kombineret med en tillidsbaseret og resultatorientret kultur. Som en central dimension peger Moderniseringsstyrelsen også på betydningen af ledelsesinformation: ”Et oplyst grundlag indebærer blandt andet, at ledelsen og medarbejderne ved, hvordan det går i organisationen, så man kan prioritere og følge op. I forlængelse heraf er en systematisk anvendelse af ledelsesinformation og benchmarking på tværs af målbilledets dimensioner en vigtig forudsætning for at kunne prioritere og vurdere, om institutionens resultater, ressourceforbrug og kultur er hensigtsmæssig i forhold til kerneopgaverne”. Læs nærmere på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

Kildevad ApS • Mariane Thomsens Gade • DK-8000 Aarhus • Telefon: +45 46 32 54 22 • Mail: info@kildevad.com • CVR: 33758332