Visitkortopbjælke
Innovation

Innovation på alle niveauer

OctoPro® understøtter innovativ tænkning og forandringsprocesser primært i forhold til projekter, men også i forhold til ad-hoc-opgaver og driftsopgaver.

En grundliggende egenskab ved alle projekter er, at de er innovative. Hvis en given opgave eller udfordring ikke indeholder elementer af innovation (nyskabelse og forandring), er det ikke et projekt men blot en ad-hoc-opgave eller en almindelig driftsopgave. Innovative elementer er her forstået som processer, hvor vi bevæger os fra idéskabelse til værdiskabelse for organisationen.

Ad-hoc-opgaver og driftsopgaver behøver ikke at forholde sig til fx idé-udviklingsprocesser, kommunikationsplaner eller interessentanalyser, men kan sagtens betjene sige af OctoPros kerneværktøjerne til mål- og tidsstyring. Her bør man være opmærksom på, at både ad-hoc-opgaver og driftsopgaver løbende bør tages op til vurdering. Gode idéer til justering af praksis bør opsamles undervejs via systematisk evaluering, hvilket også kan ske med anvendelse af platformens værktøjer.

Alle opgaver indeholder således en kim til innovation, der kan medføre ændring af nuværende praksis:

Jo bedre en virksomhed eller organisation bliver til at opfange og implementere brugernes løbende erfaringer og idéer, desto mere innovativ vil den være i sin natur.

Via SkabelonByggeren er det muligt at indtænke innovative refleksionskategorier i alle opgavetyper, og kombineret med dataindsamlingsmodulet OctoCollect™ kan disse refleksioner opsamles og bearbejdes systematisk.

Kontakt Kildevad på 4632-5422 eller benyt vores kontaktskabelon.

Kildevad ApS • Mariane Thomsens Gade • DK-8000 Aarhus • Telefon: +45 46 32 54 22 • Mail: info@kildevad.com • CVR: 33758332