Visitkortopbjælke
ProjektStress

ProjektStress
- at hvile i bevægelsen

En stadig stigende del af arbejdsopgaverne i både private virksomheder og i den offentlige forvaltning tilrettelægges i dag projektorienteret. Vi skal løbende kunne tilpasse os til et samfund og et marked i stadig forandring, hvilket rækker udover hverdagens drifts- og ad-hoc-opgaver.

Projektarbejdet kommer i centrum og dermed også større usikkerhed om arbejdets tilrettelæggelse og gennemførelse. Både projektledere og projektdeltagere må lære at leve med usikkerheden ved ikke at kende vejen eller de løsningsmetoder, der skal anvendes undervejs.

Gode it-redskaber gør en forskel

Manglen på både gode it-værktøjer og personlige psykologiske værktøjer gør det svært at undgå stress.

De gode it-redskaber kan Kildevad hjælpe med. Her kan projektdeltagerne udvikle og fastholde den fælles forståelse af projekterne og de mange tværgående udfordringer, samt ikke mindst bevare overblikket og administrere ressourcerne.

Etableringen af en god projektkultur er et vigtigt skridt til at eliminere stress i organisationen. Her kan et stærkt og kompetent projektkontor gøre en stor forskel. Tag en snak med Kildevad om projektkontorets opgaver og ansvar for at skabe god projektkultur.

Men udfordringen på det personlige plan er, at vi skal lære ’at hvile i bevægelsen’. Det kan it-redskaberne ikke løse alene. Vi skal lære at forstå os selv og kunne være nærværende, selvom udfordringerne tårner sig op. Mange søger derfor i disse år kurser i mindfulness, meditation og yoga m.v. for at finde nye metoder til at skabe overskud og balance i en ellers kaotisk hverdag.

Kildevad har et netværk af kontakter til fagfolk, der kan coache og understøtte jeres arbejde med at skabe en god projektkultur.

Kontakt Kildevad på 4632-5422 eller benyt vores kontaktskabelon.

Kildevad ApS • Mariane Thomsens Gade • DK-8000 Aarhus • Telefon: +45 46 32 54 22 • Mail: info@kildevad.com • CVR: 33758332